Vingården och dess druvor

I dagsläget har vi 600 vinstockar planterade. Vi har för avsikt att producera vitt, rosé och rött vin och ambitionen är högt satt, Vi kommer med andra ord producera vin av höfg kvalitet.